TicTacToc

Aquesta web pretén ser un espai, des d’on compartir les descobertes i creacions que fan els alumnes d’Infantil, Primària i Secundària amb l’ús dels iPads a les classes. També on recollir, endreçar i sistematitzar alguns projectes o activitats que es realitzen a les aules.

Els iPads són dispositius fàcils d’utilitzar i amables a l’hora d’ampliar, crear, imaginar o reforçar els aprenentatges.

Les metodologies que s’apliquen a l’hora d’utilitzar aquesta eina a l’aula és molt diversa, des de complementar i reforçar qualsevol aprenentatge de manera lúdica i de forma autònoma, fins a la creació de continguts nous sobre un determinat tema o projecte.

Afavoreix la creació de situacions d’aprenentatge on els nens han de treballar per parelles o en petits grups.

És una eina molt útil a l’hora de treballar per racons o ambients.