2n CICLE PRIMÀRIA (4t-5è-6è)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS AMB EL DASH

A través de l‘aplicació Blockly per iPads els alumnes de 4t de Primària fan unh pas més en l’àmbit de la programació. Aquest curs el Dash en ha ajudat a fer càlculs matemàtics i a construir figures geomètriques regulars i irregulars.

Els alumnes de 2n Cicle (4t-5è-6è Primària) tenen una gran autonomia i sovint utilitzen els iPads per fer cerca d’informació sobre un determinat tema que estan investigant.

Una altra de les activitats més comuns en aquest cicle és per crear continguts nous. Treballs al voltant de la creació de notícies o d’anuncis acostumen a fer-los amb els iPads ja que els permet fer entrevistes, escriure textos, fer les fotos, gravar vídeos i finalment editar tots els materials, creant una pel·lícula.

La facilitat de l’eina i les aplicacions que existeixen (Bitsboard, Book Creator, Pic Collage, iMovie, Stopmotion Studio, VivaVideo, Kodable, Perfect Image) són la clau per elaborar activitats on els alumnes són capaços de crear continguts nous d’aprenentatge.

Finalment un altre dels usos més corrents en aquestes edats és per avaluar els aprenentatges d’un determinat tema o àrea d’aprenentatge.